top of page
Search
  • Writer's pictureMarion Forssell

Presence

Updated: Sep 16, 2020

When I sat there and watched the beautiful sunrise, still half-asleep, it was suddenly there. That vibrating sense of belonging. I had experienced the same loving feeling in Saint Francis Church in Assisi, or when, during a night of anxiety, I prayed to God for help. It was a warm, confident feeling of love and presence in myself. A feeling of being a part of everything; timeless and at the same time highly alive in the physical body.

Through the body and its senses, we can find small gates of love for life. A scent that tantalizes, a beautiful music that wakes you or a sun-warm rock that calms. In these everyday experiences we can open ourselves to receive.

Going deeper into the experience can help us to be more present in ourselves. With presence we can sense something even deeper, even greater.


This big and at the same time simple experience I want to convey with my pictures. The thin lines of color create a rhythm, a vibration and a shimmer, which want to remind of the rhythm of life and create an atmosphere of tangible presence.

A variation in color tones from one line to the other also wants to remind that every moment, every now, is valuable and together they create a bigger picture.


Everything is constantly changing. Like the rhythm of breathing in / out, day / night, but in between there is an empty space ... a nothingness that holds everything together .. I seek, I experience, I lose, catch, convey, communicate. This is my contribution from what I received.

När jag satt där och såg på den vackra soluppgången, fortfarande halvsovandes, fanns den plötsligt bara där. Den där vibrerande känslan av tillhörighet. Samma kärleksfulla känsla hade jag upplevt i Heliga Franciskus kyrka i Assisi eller som när jag  under en natt av ångest, bad till Gud om hjälp.  En varm, trygg känsla av kärlek och närvaro i mig själv. Att vara en del av allt, tidlös och samtidigt högst levande i den fysiska kroppen.

Genom kroppen och dess sinnen, kan vi finna små portar till kärlek för livet. En doft som pirrar, en vacker musik som vaggar eller en solvarm klippa som lugnar. I dessa vardagliga upplevelser kan vi öppna oss för att ta emot.  Går vi mer in i upplevelsen kan den hjälpa oss att närvara mer i oss själva. I och med närvaro kan vi förnimma något ännu djupare, ännu större.

Detta stora och samtidigt enkla, vill jag förmedla med mina bilder. De tunna linjerna av färg skapar en rytm, en vibration och ett skimmer, som vill påminna om livets rytm och skapa en atmosfär av en påtaglig närvaro. En variation i färgtoner från den ena linjen till den andra, vill också påminna om att varje stund, varje nu, är värdefullt och tillsammans skapar de en större bild.  Allt är ständigt i förändring. Som rytmen av in/utandning, dag/natt, men att däremellan finns ett tomt mellanrum… Ett intet som håller samman allt..

Jag söker, upplever, tappar, fångar upp, förmedlar, kommunicerar. Detta är mitt bidrag av det jag fått till mig. 


42 views0 comments
bottom of page