portfolio

 

2011 - ANTENNAS

The Male Antenna
The Male Antenna

Oil on canvas, 30 x 30

The Big Blue
The Big Blue

Oil on canvas, 150 x 150

Tantra
Tantra

Oil on canvas, 100 x 100

Red Meeting
Red Meeting

Oil on canvas, 30 x 30

Purified by Lightning
Purified by Lightning

Oil on canvas, 150 x 150

Oasis
Oasis

Oil on canvas, 30 x 30

Native American
Native American

Oil on canvas, 30 x 30

Midnight Walk
Midnight Walk

Oil on canvas, 30 x 30

Listen
Listen

Oil on canvas, 100 x 100

Laundry and Love
Laundry and Love

Oil on canvas, 30 x 30

I'm not afraid of the dark
I'm not afraid of the dark

Oil on canvas, 30 x 30

Finland
Finland

Oil on canvas, 30 x 30

Avoiding the Rain
Avoiding the Rain

Oil on canvas, 30 x 30

(r)evolution
(r)evolution

Oil on canvas, 100 x 100

Portable  Antennas
Portable Antennas

Oil on wood, 10 x 10

Portable Antennas
Portable Antennas

Oil on wood, 10 x 10

1/1